Vloga za izdajo soglasja na projekt - na podlagi projektnih pogojev

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE