VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO GJI V CESTNEM TELESU OBČINSKE JAVNE CESTE