Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste