Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar-marec 2020

20.12.2019 Igor E.