POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETA 2014, 2015 IN 2016

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica odbora, JOŽICA JURIČ
  • članica, SONJA JANČIČ
  • član, STANISLAV BRUMEC