Vloga za pridobitev projektnih pogojev za izdelavo PGD in PZI

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE